You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

«Valget av EAB er basert på kompetanse, kommunikasjon og lang erfaring.»

Martin Hamn, NCC
IMG 8267

”Valget om å benytte oss av EAB var hovedsakelig basert på kompetanse når det gjelder design, rask kommunikasjon og lang erfaring med stålkonstruksjoner. Prosjekteringshjelpen vi fikk innledningsvis var veldig behjelpelig i forhold til vår bestiller HZi. Det sier Martin Hamn, entreprenøringeniør hos NCC.

”Hele organisasjonen vår på stedet synes at prosjektet har vært morsomt å drive på sammen med EAB og vi er veldig fornøyd med produktet, og at de har holdt det lovede kostnadsbildet og sagt fra i tide om eventuelle endringer.”

EAB Duurzame projecten

ET PROSJEKT I BÆREKRAFTIG ÅND

Anlegget skal produsere miljøvennlig biogass fra mat og hageavfall samt gjødsel av høy kvalitet, gjennom såkalt tørr produksjon. 40 000 tonn organisk matavfall skal produsere cirka 35 GWh biogass hvert år, som deretter omdannes til høykvalitativ biometangass og selges som drivstoff til for eksempel kollektivtrafikk og andre gassdrevne kjøretøy.