You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Monteringskontroll

Før lagerinnredningen tas i bruk skal monteringen kontrolleres i henhold til anvisningene i monterings- og bruksanvisningen.

FORTLØPENDE KONTROLL

Lagerinredningen skal løpende kontrolleres når det kommer til stag, påkjørselsskader og annet som kan påvirke stativets styrke.

Periodisk kontroll

Minst hver 12. måned skal lagerinnredning kontrolleres for at det fortsatt stemmer overens med monterings- og bruksanvisningen. Periodisk kontroll skal utføres av en teknisk kompetent person. En skriftlig protokoll skal overleveres til den som er ansvarlig for sikkerheten til lagerinnredningen med observasjoner og forslag til mulige tiltak.