You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.
Mann sjekker sikkerheten på et lager i et stålbygg

MED LAGERET SOM ARBEIDSPLASS

Siden lagerinnredningen teller som en del av lagerpersonalets arbeidsplass, er det mange regler og sikkerhetsbestemmelser som må oppfylles.

En del av disse er styrt av EN-standarder, arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven. Når vi utformer verneanordningene våre, tar vi hensyn til alle disse aspektene, samtidig som vi utformer vern som forlenger levetiden til kundenes reoler.

Vi vet at personalet er ditt største og viktigste aktivum, og selvfølgelig sørger vi for at sikkerheten opprettholdes i alle våre prosjekter. Hvis det er noe spesielt du lurer på under prosjektet, kan du alltid diskutere problemet med prosjektlederen din.

Les gjerne mer i vårt produktblad “Sikkerhet på lageret”.

Lager reoler i en stor hall

BESKYTTELSE FOR GAVLER OG STOLPER

Til alle våre pallereoler har vi utviklet forskjellige typer påkjøringsbeskyttelse. Med riktig beskyttelse får lagerinnredningen din enda høyere sikkerhet og bærekraft.

Påkjøringsbeskyttelse
Stolpene på en reol

RASBESKYTTELSE

Et av våre sikkerhetstilbehør er nettinghyllen, som i tillegg til å benyttes i reolen også kan brukes som rasbeskyttelse i passasjer for truck- og gangtrafikk, og dermed forhindre at varer faller ned.

Nettinghylle
aanrij beveiliging met rails

INDUSTRIBESKYTTELSE

EAB tilbyr flere typer industribeskyttelse som en del av sikkerheten på lageret. Disse brukes til å blant annet verne vegger, personale, rundt maskiner, kontor, elektroskap og annet utstyr på utsatte steder. Produktene er svært fleksible for å imøtekomme ulike typer bruk og behov.

Beskyttelsesgjerde og skinner til kanter i lageret

FLERE SIKKERHETSPRODUKTER I SORTIMENTET VÅRT:

  • Industribeskyttelse for vegger, stolper og maskiner
  • Fleksible påkjøringsbeskytter som tilbehør til ulike typer produkter
  • Gavelbeskyttelse for reoler
  • Beskytter med rekkverk som fungerer utmerket som avdeler for persontrafikk
Beskyttere til stolper til lagerinnredning

Produktblad: Sikkerhet
på lageret

Lagermiljøet inneholder både synlige og skjulte risikoer – og for å minimere dem, er det mange forskjellige lover, forskrifter og standarder. Vi har sammenfattet dem i vårt produktblad “Sikkerhet på lageret”.

 

 

Nytt lager hos ungt och expansivt företag EAB

HAR DU KONTROLL PÅ INSPEKSJON AV LAGERET OG REOLER?

I henhold til den europeiske standarden SS-EN-15635:2008 skal lageret kontrolleres ved montering, fortløpende, samt minst hver 12. måned. Det er viktig å kontrollere at bærejern eller stolpene ikke har blitt deformert, at bærejernsikringene er på plass og at hellingen til de lastede pallereolene er riktig.

Inspeksjon og kontroll av reoler

KRAV FRA ARBEIDSTILSYNET

Fra og med 1. januar 2021 oppdaterer Arbeidstilsynet forskriften for ”Arbeidsplassens Utforming”. Regler for lagerinnredning lå tidligere i forskriften ”Bruk av arbeidsutstyr” AFS 2006:4, men fra årsskiftet ligger de i forskriften ”Arbeidsplassens Utforming” AFS 2020:1. Forskriften inneholder blant annet krav til reoler, utstyr for vern og sikkerhet og beskyttelse mot ras.

Utdrag ur AFS 2001:1

8§ Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma
riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.
Riskbedömningar skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges
vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Utdrag ur AFS 2020:1

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Där det finns risk att
köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ
ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är
uppenbart onödigt.

153 § Arbetsplatser ska vara utformade så att föremål inte kan falla ned och skada arbetstagare.

Magazijninrichting build to last

SPØR VÅRT SIKKERHETSRÅD

Med vår lange og brede erfaring har vi stålkontroll på hva som gjelder i forhold til forskjellige lover og regler, så kontakt oss gjerne når du trenger råd og informasjon om beskyttelse og sikkerhet på lageret ditt.

Kontakt oss