You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Materiale med 99% gjenvinningsgrad

EAB bruker hovedsakelig stål som materialvalg i våre konstruksjoner. Resirkuleringsgraden for dette materialet er 99%, noe som betyr at vi deltar i en syklus som har minimal miljøpåvirkning når det gjelder materialer.

Optimering i produktion

Maskin- og materialutnyttelse må optimaliseres og strømlinjeformes for å minimere behovet for materialer og energi. Det strebes etter lavest mulig ressursforbruk ved valg av emballasje og transport.

Avfall og kildesortering

Mengden avfall skal reduseres og kildesortering utføres der dette er mulig. Vi skal arbeide for å redusere og om mulig eliminere forurensning av miljøet gjennom videre utvikling og vedlikehold av våre produksjonsprosesser

Lover og forskrifter

Gjeldende lover og regler skal overholdes og en åpen holdning til publikum og myndigheter opprettholdes.

Materiale, overflatebehandling og prosesser

Produktets miljøpåvirkning i løpet av levetiden skal minimeres gjennom miljøbevisst valg av materialer og overflatebehandlingsmetoder. Prosesser og miljøarbeid undersøkes sammen med andre krav ved valg og evaluering av leverandører

Magasiner om EAB

EAB Bærekraftsbok

Built to last. Dette sier alt om hvordan vi tenker og handler her hos EAB. Det er et løfte vi gir til våre kunder, men også til våre ansatte, leverandører og alle som på noen måte har et forhold til oss.

Les EABs bærekraftsbok her.