You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Vårt kundeløfte

Kundene skal føle trygghet i vår kunnskap og lange erfaring. Vi forplikter oss derfor til å ikke levere varer eller tjenester som vi ikke er helt sikre på at oppfyller vilkårene de skal brukes i. Vi skal være fleksible, raske og ha god lønnsomhet, men ikke på en måte som går utover utførelsen av varer og tjenester som vi har lovet kunden.

Medarbeideransvar

EAB skal støtte utviklingen av sine ansatte slik at alle vet hvilke krav som stilles til resultatet av en oppgave og kan være ansvarlig for at utførelsen er riktig, både første gang og hver gang. Eventuelle feil og mangler skal behandles med åpenhet og alltid føre til forbedringer.

Vi oppfyller alle gjeldende standarder

EAB oppfyller alle gjeldende standarder og normer i Europa for konstruksjon og produksjon av lagerinnredninger. For bærende konstruksjoner til de bygningene vi leverer er vi sertifisert i henhold til SS-EN 1090, og vi har en sertifisert stålbyggkonstruktør. Les gjerne mer om EABs Engineering Principles – bakenforliggende fakta rundt hvordan vi konstruerer og tenker for at vi skal kunne garantere bærekraft og kvalitet i alle led.

Magasiner om EAB

EAB Bærekraftsbok

Built to last. Dette sier alt om hvordan vi tenker og handler her hos EAB. Det er et løfte vi gir til våre kunder, men også til våre ansatte, leverandører og alle som på noen måte har et forhold til oss.

Les EABs bærekraftsbok her.