You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.
Inrij stelling EAB built to last

Dybdestabling Cubic

Med EABs dypstablingssystem Cubic får du en utnyttingsgrad på opptil 80 % av lagerlokalet ditt, fordi gulv- og takflate utnyttes maksimalt. Cubic bygges i høyden og pallene lastes ovenfra og ned i tråd med FILO-prinsippet (først inn, sist ut).

STERKE FESTER

Konsollen er festet i stolpen med skruer, noe som sørger for en veldig sterk innfesting. Bæreskinnen hektes fast på konsollen og låses med skrue både i over- og underkant.

SMART INNSTYRING

Som ekstrautstyr får man en innstyring som letter plassering av pallen, og som beskytter bæreskinnen mot påkjøring. Innstyringen skrus på den fremre konsollen.

BÆRESKINNER OG KONSOLLER

Bæreskinner og konsoller er til forskjellig godsoverheng. Bæreskinnen er konstruert slik at pallen automatisk festes i riktig posisjon.

inrij stelling eab built to last

EN KOSTNADSEFFEKTIV LØSNING

Dypstabling er en type manuell pallehåndtering for volumgods. Håndteringen er noe mer tidkrevende, men like arealeffektiv som rullebaner og Radioshuttle. Takket være det enkle oppsettet er den svært kostnadseffektiv.

Som ekstrautstyr får man en kraftig bunnprofil med innstyring for truck. Bunnprofilen har som oppgave å verne stolpene i reolen mot påkjørsel.

UTNYTT AREALET MAKSIMALT

Med EABs dypstablesystem Cubic kan du lagre gods på paller med en utnyttelsesgrad på opptil 80 % av lokalets volum. Både gulvareal og takhøyde utnyttes maksimalt. Lastepallene håndteres fra langsiden i henhold til prinsippet om først inn, sist ut.

djupstapling
Djupstapling

Spesifikasjoner

Tekniske data - Cubic Dypstabling
MÅL
A - Gavelhøyde1500-8000 mm
B - Avstand stolperc/c 500,800,1100,1250 och 1500 mm
C - Stolpe bredde90 mm, 110 mm
D - Seksjon1350, bredde1350 mm (fritt mellom stolpene)
Seksjon1400, bredde1400 mm (fritt mellom stolpene)
Seksjon1450, bredde1450 mm (fritt mellom stolpene)
Seksjon1500, bredde1500 mm (fritt mellom stolpene)
Seksjon1550, bredde1550 mm (fritt mellom stolpene)
Fritt mål mellom bæreskinner1060 mm (fritt mellom skruene 1050 mm)
E - Bæreskinne høyde75 mm
F - Bunnprofil høyde100 mm
Bunnprofil godstykkelse5 mm
Produktblad og monteringsanvisninger
Europeisk standard

EABs dypstablesystem Cubic oppfyller alle sik̈kerhetskravene i den nordiske standarden INSTA 252, svensk betegnelse SS2644. Samtlige konsoller ër skrudd faste i stolpen, og stabiliseringen skjer via stag som er montert både i ryggen og i toppen.

Som ekstrautstyr får man en innstyring som letter plassering av pallen, og som beskytter bæreskinnen mot påkjøring. Innstyringen skrus på den fremre konsollen.

Overflatebehandlinger

Stolper og stag er galvaniserte. Fotplater og bunnprofiler lakkeres, standardfargen er oransje. Bæreskinner, konsoller og topprofiler er galvaniserte.

TRENGER DU HJELP? KONTAKT OSS

Kontakt en av oss, så finner vi den mest effektive og lønnsomme lagerinnredningen for akkurat din virksomhet.

Runar Bøe

Daglig leder
+47 66 77 83 50
+47 905 73 686

Frank Mandal

Salgssjef
+47 66 77 83 50
+47 950 09 700

Espen Bergh

Salg og prosjekt
Midt-Norge, Nord-Norge
+47 66 77 83 50
+47 474 85 215

Leiv Kåre Håland

Salg og prosjekt
+47 66 77 83 50
+47 481 78 415

Trond Floer

Salg og prosjekt
Agder, Rogaland, Telemark
+47 66 77 83 50
+47 482 42 018